‘yıl sonu başarı puanı hesaplama lise’

Yıl sonu başarı puanı hesaplama 9.sınıf

Yıl sonu başarı puanı hesaplaması ilköğretimde nasıl bulunuyorsa muhtemelen 9. sınıfın yıl sonu başarı hesaplaması da öyle yapılır. Yapmanız gereken her branş dersinden aldığınız not ile ders saatini çarpıyorsunuz daha sonra bulduğunuz tüm sayıları toplayın ve haftada girdiğiniz ders saati sayısına bölün bulduğunuz puan yıl sonu başarı puanınız olacaktır. Ayrıca merak edenler milli eğitimin mevzuatında 31. maddesine detaylı olarak da inceleyebilirler.

Madde 31 — (Değişik:23.12.2006/26385 RG) Öğrencinin yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen puandır. Yıl sonu başarı notu ise derslerin ağırlıklı notları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile bulunur. Yıl sonu başarı puanı ve yıl sonu başarı notu hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.