‘çözünürlüğe sıcaklığın etkisi’

Çözünürlüğe etki eden faktörler

1-) Çözücü ve çözünen maddenin türü, çözücü ile çözünen maddelerin molekülleri birbirine ne kadar çok yakınlık gösterirlerse eğer çözünürlük o kadar çok fazla olur.

2-) Sıcaklık, katılarda sıcaklık artıkça çözünürlük artarken gazlarda ise tam tersine sıcaklıkla birlikte çözünme azalır. Örneğin buzlu kola ile sıcak kola arasında tad farkı asitin suda çözünmesinden kaynaklanır. Sıcak kola içerisinde çok fazla çözünmeyeceğinden ötürü asit az miktarda bulunmaktadır.

3-) Basınç, katılarda ve sıvılarda basıncın etkisi neredeyse sıfırdır. Gazlarda ise basınç artıkça çözünme artar.

4-) Ortak iyon, bir maddenin kendisine ait moelküller içeren bir yerde çözünmesi normal saf suda çözünmeye göre daha zordur. Yani ortak iyon arttıkça çözünürlük azalır. Ayrıca çözelti bir noktadan sonra doygunluk seviyesine ulaşacağından dışarıdan daha fazla farklı madde istemeyecektir.