, , , , , ,

Cari oran nasıl hesaplanır

Şirketlerin bilançolarını değerlendirirken bazı oranlara göre yorum yapılır. Ancak çoğunun tek başına çok fazla anlam ifade etmediğini de belirtmeliyiz. Borcunu ödeyebilecek durumundan tutun, öz sermaye karlılığına kadar hesap yapılan oranlar mevcut. Peki bu oranlar arasında cari oran hesaplaması nasıl yapılır ve kaç olmalı?

Cari oran: Dönen varlıklar/Kısa vadeli borçlar hesaplamasına eşittir. Çoğu ders kitabında cari oranın 1.5 olmasının ideal olduğu yazılır ancak ilgili sektörlere bakıp değerlendirmekte fayda var. Ayrıca cari oranı değerlendirirken kullandığımız dönen varlıkların içeriğine de bakmak lazım. Dönen varlıkların bir kısmı stoktan oluştuğundan bunların hepsinin bir anda nakite çeviremediğimizi biliyoruz. Hali hazırda tahsilatta sıkıntı çekiyorsak veya stoklarımızı eritemiyorsak (satışlarımızın yavaşlaması; yeni ürünlerin pazara sunulmasından tutun da kullandığımız teknolojinin artık ömrünü doldurmuş olması gibi) olası borçlanamama durumumuzda kısa vadeli borçları ödeyemeyeceğimziden temerrüte düşme durumumuz olabilir.

Bir nevi şirketlerdeki olası krizin de öncü göstergesi olarak bu tarz oranlardan bir hesaplama yapabiliriz. Cari oranın çok yüksek olması ne demek? Elimizde oldukça atıl fon var demek yani iyi şekilde değerlendiremiyoruz demektir, yukarıda belirttiğimiz gibi stokta bekleyen çok sayıda ürünlerimiz de olabilir. Bu esnada fizibilite çalışmaları yapılmış yatırımlar değelendirilebilir. Bu tarz oranlarla ilgileniyorsanız ebitda hesaplamasına bakabilirsiniz.

Sorunu Sormak ister misin?